To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Bilet na bezpłatne szkolenie ""Split payment i inne zmiany podatkowe dla przedsiębiorców", 29.11.2018 r., godz. 9.00-16.00
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Split payment i inne zmiany podatkowe dla przedsiębiorców" które odbędzie się dnia 29.11.2018 r., w godz. 9.00 - 16.00 w budynku Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, przy ul. Unii Lubelskiej 4C, w sali 105.

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w przepisach podatkowych, w szczególności w zakresie split payment, odwrotnego obciążenia oraz obowiązków związanych z przesyłaniem jednolitych plików kontrolnych. W trakcie szkolenia omówione zostanie również najnowsze orzecznictwo podatkowego.

Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, absolwentów wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają między innymi wiedzę na temat wpływu metody split payment na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, omówiona zostanie problematyka powszechności "jednolitego pliku kontrolnego" w obszarze VAT oraz procedura obciążenia odwrotnego. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej z rozbudowanym studium przypadków.

Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek - doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL certyfikowanej jednostki szkoleniowej SUS 2.0, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych.


Plan szkolenia:

9.00 - 9.15, Powitanie uczestników i wprowadzenie

9.15 - 10.30, METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - SPLIIT PAYMENT

 • Istota i cel wprowadzenia podzielonej płatności.
 • Wpływ nowej regulacji na płynność finansową przedsiębiorcy.
 • Rachunek VAT - wydzielony rachunek bankowy do obsługi split payment.
 • Zasady funkcjonowania rachunku VAT i wykorzystania zgromadzonych na nim środków pieniężnych.
 • Realizacja dyspozycji bankowych przy użyciu tzw. komunikatu przelewu.
 • Czy podzielona płatność jest rzeczywiście dobrowolna i kto decyduje o jej zastosowaniu?

10.45 - 12.15, METODA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI - SPLIIT PAYMENT

 • Korzyści dla przedsiębiorców dokonujących płatności w systemie split payment.
 • Wzór na obliczenie kwoty zmniejszającej płatność podatku VAT do urzędu
 • skarbowego.
 • Zalety i wady stosowania systemu podzielonej płatności.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - JPK

 • Nowa grupa podatników objęta JPK od 1.01.2018.
 • Obszary objęte JPK - struktury logiczne.
 • Co oznacza dla podatników powszechność obowiązku wysyłania JPK.
 • Jak przygotować firmę do JPK.
 • Interpretacja ogólna i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK.
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących JPK.

12.30 - 14.00, ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM 01.01.2018

 • Zmiany w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.
 • Odsetki od pożyczki partycypacyjnej.
 • Koszty uzyskania przychodów u twórców.
 • Kwota wolna od podatku w 2018 roku.
 • Limit zwalniający z obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT.
 • Ryczałt od najmu na nowych zasadach.
 • Pozostałe zmiany.

POZOSTAŁE ZMIANY

 • Likwidacja obowiązku informacyjnego związanego z PKPiR.
 • Podwyższenie wartości początkowej środków trwałych oraz WNiP.
 • Jednorazowa amortyzacja na nowych zasadach.
 • Składniki majątkowe otrzymane w darowiźnie a odpisy amortyzacyjne.
 • Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej - torby na zakupy.

CASE STUDY

14.15- 15.45, OMÓWIENIE NAJNOWSZYCH INTERPRETACJI. DYSKUSJA


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Bydgoszczy wydarzenia Bydgoszcz szkolenia